Fritids- eller fast bustad?

Dersom det er endringar i bruken av ein eigedom, skal ein fylle ut ein søknad om endring av grunnlaget for kommunale avgifter.

Dei kommunale avgiftene du betaler, skal vere i samsvar med bruken av huset.

Fritidsbustad er eit hus der det ikkje er registrert busetnad på, og som ikkje blir brukt til utleige,

For fritidsbustad kan ein  søkje om halv avgift for vatn og kloakk/ slam. For redusert renovasjonsavgift må ein søkje Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR).

 

Kva er satsane for kommunale avgifter?

Gebyr avløp bustadhus - 2021

kr pr år, inkl mva
Gebyr avløp bustadhus - 2021
Tilknytningsavgift Bustad under 250m2 Bustad over 250m2 Fritidshus
17380 3520 3980 1760

 

Gebyr slam bustadhus - 2021

kr pr år, inkl mva
Gebyr slam bustadhus - 2021
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1080 1410 286

 

Gebyr vatn - 2021

pr år, inkl mva
Gebyr vatn - 2021
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
17500 6560 7600 3280

 

Feiing- 2021

pr år, inkl mva
Feiing- 2021
Kva blir feia? Pris
Feiing 616
Ekstra pipeløp 308

Korleis søkjer eg?

Her finn du søknadsskjemaet som du skal bruke.

Når får eg svar?

Søknaden blir behandla som raskt som råd. Du får svar innan 4 veker.

Når blir endringa iverksett?

Endringa i betalingssatsane blir iverksett frå 1.halvåret etter at vi har teke mot søknaden din, og den er godkjent.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170