Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vert regulert ved kvart årsskifte i samsvar med kommunestyrevedtak i budsjettsak i desember kvart år. 

Gebyr avløp 2018 pr år, inkl mva
Tilknytningsavgift Bustad under 250m2 Bustad over 250m2 Fritidshus
kr 16737,00 3389,00 3839,00 1694,00

 

Gebyr slam 2018 Bustadhus pr år, inkl mva
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
943,00 1249,00 266,00
Gebyr vatn 2018 pr år, inkl mva
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
16575,00 6255,00 7230,00 3120,00

 

Feiing pr år, inkl mva
Kva blir feia? Pris
Feiing 351,71
Ekstra pipeløp 176,55

 

Endre avgiftsgrunnlag  frå heilårsbustad til fritidsbustad ?

 

Dersom bustaden din ikkje lenger vert nytta til ordinær bustad, kan du søkje om å få endra avgiftsgrunnlaget  til fritidsbustad  og dermed få endra  dei kommunale avgiftene dine.

Du finn fleire opplysningar her.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170