Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vert regulert ved kvart årsskifte i samsvar med kommunestyrevedtak i budsjettsak i desember kvart år. 

Gebyr avløp bustadhus - 2020 kr pr år, inkl mva
Gebyr avløp bustadhus - 2020
Tilknytningsavgift Bustad under 250m2 Bustad over 250m2 Fritidshus
16871 3417 3870 1708

 

Gebyr slam bustadhus - 2020 kr pr år, inkl mva
Gebyr slam bustadhus - 2020
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
986 1306 278
Gebyr vatn - 2020 pr år, inkl mva
Gebyr vatn - 2020
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
17946 6558 7598 3280

 

Feiing- 2020 pr år, inkl mva
Feiing- 2020
Kva blir feia? Pris
Feiing 598
Ekstra pipeløp 300

 

Endre avgiftsgrunnlag  frå heilårsbustad til fritidsbustad ?

 

Dersom bustaden din ikkje lenger vert nytta til ordinær bustad, kan du søkje om å få endra avgiftsgrunnlaget  til fritidsbustad  og dermed få endra  dei kommunale avgiftene dine.

Du finn fleire opplysningar her.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170