Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vert regulert ved kvart årsskifte i samsvar med kommunestyrevedtak i budsjettsak i desember kvart år. 

Krav om kommunale avgifter vert sendt ut to gongar i året - i april og i november. 

Gebyr avløp bustadhus - 2021

kr pr år, inkl mva
Gebyr avløp bustadhus - 2021
Tilknytningsavgift Bustad under 250m2 Bustad over 250m2 Fritidshus
17380 3520 3980 1760

 

Gebyr slam bustadhus - 2021

kr pr år, inkl mva
Gebyr slam bustadhus - 2021
Bustad med septiktank 0-2m3 Bustad med septiktank 2-6m3 pr m3 over 6m3
1080 1410 286

Gebyr vatn - 2021

pr år, inkl mva
Gebyr vatn - 2021
Tilknytningsavgift Hus under 250m2 Hus over 250m2 Fritidsbustad
17500 6560 7600 3280

 

Feiing- 2021

pr år, inkl mva
Feiing- 2021
Kva blir feia? Pris
Feiing 616
Ekstra pipeløp 308

 

Endre avgiftsgrunnlag  frå heilårsbustad til fritidsbustad ?

 

Dersom bustaden din ikkje lenger vert nytta til ordinær bustad, kan du søkje om å få endra avgiftsgrunnlaget  til fritidsbustad  og dermed få endra  dei kommunale avgiftene dine.

Du finn fleire opplysningar her.

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170