Reguleringsplanar

Reguleringsplanar

Gjennom tidene er det utarbeidd reguleringsplanar for ulike område i Sande kommune.

Vi arbeider med å få desse digitaliserte og ei digital innsynsløysing vil snart vere klar.

Her vil du då finne både kart og føresegner på den enkelte reguleringsplanen.

Oversikt på oppstarta planar vil også ligge der.

Inntil dette er på plass, kan du finne ein del reguleringsplanar på Sunnmørskart.

Har du behov for å lese reguleringsføresegnene til den enkelte plan, kan du få den ved å ta kontakt med Sande kommune.

 

 

Etter 17.12.2015 har Sande kommune godkjent følgjande reguleringsplanar:

Plan ID

 

Område

 

20130003 Haugelia II
20100010 Kjelsvika
20150010 Almestad
20150011 Gjerde 2015
20180001 Gota hyttefelt
20140001 Vågsneset
20170006 Skare 
2017003 Larsnes Mek

 

 

 

 

Artikkelliste