Administrasjon helse og omsorg

Kontakt

Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331
Wenche Brit Thorseth
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 25 895
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg
Marianne Hauge
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 38 306
Asta Sileikiene
kommuneoverlege
E-post
Telefon 70 02 67 50