Familievernkontoret

Familievernkontoret

Familievernkontoret i Ålesund dekkjer kommunene: Ålesund, Fjord, Giske, Sula, Stranda, Sykkylven, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.

Du treng ikkje tilvising for å kome til oss. Tilbodet er gratis.

For å gi eit betre tilpassa tilbod til befolkinga på Søre Sunnmøre, har vi sidan mars 2020 hatt faste kontordagar i Vikegata 9 i Ørsta sentrum. 

 

Kontaktinformasjon:
 

For tinging av time, ring eller send e-post til ekspedisjonen i Ålesund

Telefon:  466 17 390

familievernkontoret.alesund@bufetat.no

 

Her kan du lese meir om familievernkontoret