Fysioterapi

Klikk for stort bilete

Fysioterapiavdelinga finn du på Sandetun omsorgssenter. Du går inn på den gamle hovedinngangen og finn fysioterapiavdelinga til venstre når du kjem inn døra. 

Fysioterapeutar jobbar med kropp, rørsle og funksjon for å fremje god helse.

Fysioterapeutar behandlar personar i alle aldrar, og jobbar helsefremjande og førebyggjande.

Fysioterapitenesta har ansvar for

  • oppfølging av brukarar i  institusjon
  • oppfølging av barn og unge
  • oppfølging av andre - på instituttet eller heime.  

Slik får du tenesta:

  • Du kan sjølv ta kontakt for ei vurdering eller rettleiing.

  • Skule, barnehage, helsestasjon og institusjon kan tilvise til kommunefysioterapeuten for ei vurdering.

Kommunefysioterapeut:

Har ansvar for oppfølging av pasientar i institusjon og  barn og unge som ein del av  helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Behandlinga kan føregå instituttet eller heime etter behov.

Privatpraktiserande fysioterapeut (med kommunalt driftstilskot)

Behandlinga føregår hovudsakleg på instituttet.

Tilleggsbehandling: nålebehandling og kinesiotape

Opningstid : måndag, onsdag og torsdag

Kva kostar det?

Born 0-16 år og yrkesskada har rett til gratis fysioterapi.

Alle andre over 16 år betalar eigenandel etter nasjonal  takstplakat opp til eigenandelstak 2..

Kontakt info:

  • Kommunefysioterapeut: Ida Helene Tranvåg Yksnøy , tlf 70026613
  • Kommunefysioterapeut: Kristina Meinset, tlf 70026613
  • Privatpraktiserande  fysioterapeut: Kristian Teigen, tlf 70026613

Postadresse til alle fysioterapeutar: Sandetun , Prestegardsvegen 31 , 6084 Larsnes

Kontakt

Kristine Rein
kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 70 02 66 13