Fysioterapi

Fysioterapiavdelinga finn du på Sandetun omsorgssenter. Du går inn på den gamle hovedinngangen og finn fysioterapiavdelinga til venstre når du kjem inn døra. 

Fysioterapeutar jobbar med kropp, rørsle og funksjon for å fremje god helse.

Fysioterapeutar behandlar personar i alle aldrar, og jobbar helsefremjande og førebyggjande.

Fysioterapitenesta har ansvar for

  • oppfølging av brukarar i  institusjon
  • oppfølging av barn og unge
  • oppfølging av andre - på instituttet eller heime.  

Kommunefysioterapeut:

Har ansvar for oppfølging av pasientar i institusjon og  barn og unge som ein del av  helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Tilbod tilgjengeleg : måndag - fredag

Behandlinga kan føregå instituttet eller heime etter behov.

Privatpraktiserande fysioterapeut (med kommunalt driftstilskot)

Behandlinga føregår hovudsakleg på instituttet.

Tilbod tilgjengeleg: måndag, onsdag og torsdag.

Slik får du tenesta:

  • Du kan sjølv ta kontakt for ei vurdering eller rettleiing.

  • Skule, barnehage, helsestasjon og institusjon kan tilvise til kommunefysioterapeuten for ei vurdering.

Kva kostar det?

Born 0-16 år og yrkesskada har rett til gratis fysioterapi.

Alle andre over 16 år betaler eigenandel etter takst opp til frikort. Les meir om frikort her.

Tilbod i regi av Sande fysioterapi: 

Styrkegruppe ved Sande fysioterapi 

Bli sterk og stødig

Kontakt info:

Sande fysioterapi   -    tlf 70026613

Postadresse til alle fysioterapeutar: Sandetun, Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

 

Privatpraktiserende fysioterapeut Kristian Teigen:   97563830     

kristian.teigen@gmail.com

Kommunefysioterapeut Kristina Meinseth:  90711916                  

kristina.meinseth@sande-mr.kommune.no

Kontakt

Kristine Rein
kommunefysioterapeut
E-post