Skulehelseteneste

Kva er skulehelseteneste?

Skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste til alle born og unge frå 5 til 20 år som går på skule.

Eleven sin trivsel, det psykososiale oppvekstmiljøet samt eleven si fysiske og psykiske helse står i fokus for skulehelsetenesta.

Tenesta samarbeider med skulen, lege, PPT, barnevern, BUP, fysioterapeut, tannpleiar og andre aktuelle instansar.

Helsesøster er ute i skulane ved ulike høve til dømes når det skal vere vaksinasjon i 2., 6., 7. og 10. årstrinn.

I  3. og 8.klasse er det måling av vekt og lengde og vi har helsesamtalar i desse klassene.

i 5.klasse er det pubertet-samtale og seksualundervisning i 9.klasse.

 

Vaksiner

Her kan du lese meir om vaksiner

 

Kvar finn du oss?

Vi held til på helsestasjonen, som er samlokalisert med legesenteret.

Adressa er Prestegardsvegen 5, 6084 Larsnes.

og ved Gursken, Kvamsøy og Sandsøy oppvekstsenter på trefftidatil skulane. 

 

Kva må eg gjere for å kome i kontakt med skulehelsetenesta?

Alle elevar er velkomne innom helsesøster sitt kontor på skulen i trefftida ved dei aktuelle skulane. Ein kan elles ringe helsesøster på telefon 70026760/ 70026762 eller kome innom helsestasjonen direkte.

Kostar det noko?

Tenesta er gratis

Kontakt

Katrin Kvalsund Leine
Leiande Helsesøster
E-post
Telefon 70 02 67 60
Mobil 957 80 270