Jordmor

Frå graviditet, via fødsel til barsel er det fleire tenester som kan vere aktuelle å få frå både kommunen og frå spesialhelsetenesta.

Jordmor i Sande er Sara Fugledal Wiik.

Kven kan få tenesta?

Tilbodet om svangerskapsomsorg er frivillig og den gravide kan sjølv velje om ho vil gå til jordmor eller lege.

Kva kan du forvente?

Vi rår den gravide til å følgje ein plan for svangerskapsomsorga som kan tilpassast individuelt. I kommunen vår samarbeider kommunejordmor og fastlege om omsorga for den gravide og hennar familie.

Dei gravide kan ta del på foreldreførebuande kurs i Ulsteinvik.

Påmelding skjer ved jordmor eller helsestasjonen i Sande - tlf 70026760.

Kontaktinformasjon

Time hos jordmor kan tingast ved å ringe Sande legekontor : 70026750

Kontakt

Sara Fugledal Wiik
jordmor
E-post
Telefon 70 02 67 62
Mobil 957 80 270