Svangerskapsomsorg

Alle gravide har rett til svangerskapskontroll der ein får medisinsk kontroll, råd og rettleiing slik at den gravide og barnet har det best mogleg. 

Ellen Grete Flø Bersås er jordmor i Sande. Jordmor er tilstades måndag partalsveker på helsestasjonen. 

For timebestilling ring helsestasjonen 70026760/ 70026762 eller legekontoret 70026750

Ved behov for jordmor kveld, natt og helg ring legevaktsentralen 116117. 

Om det haster, ring 113. 

Meir informasjon om svangerskapskurs får du hos jordmor. 

 

Kva kostar det? 

Tilbodet er gratis.

 

Nyttig lenke: 

Her kan du lese meir om svangerskapsomsorg