Vaksinering mot Covid-19

Her finn du oppdatert informasjon om vaksinering i Sande.

Her finn du eigenerklæringsskjema til deg som har fått tilbod om koronavaksine

Her finn du samtykkeskjema ved vaksinajon av barn under 16 år  (PDF, 47 kB)

Vaksinert mot Covid19 i Sande

Vaksinert mot Covid19 i Sande
Veke 1. dose 2.dose 3. dose 4.dose
10 137 390
16 671 148
20 808 325
30 1548 1048
40 1836 1713
46 1836 1713 420
47 1856 1836 452
48 1860 1838 650
50 1864 1847 933
51 1869 1855 1081
1-22 1880 1862 1212
2-22 1889 1865 1307 3
4-22 1891 1870 1414 4
6-22 1873 1428 10
Status veke for veke

Dei øvste artiklane er dei nyaste: 

Bestilling av vaksinering 

Litt om vaksinering - status og framdrift

Koronavaksinasjon på Breidablik, Larsnes - 12.januar

Status vaksinering - fleire har valgt å bli vaksinert og fekk første dose

Koronavaksinasjon dose 3 på Breidablik, Larsnes – 5.januar

Vaksinering på Breidablik 22.desember- siste sjans før jul!

Vaksinering på Breidablik 15.desember

Koronavaksinasjondose 3 på Breidablik

Vaksinering- når kan eg få den 3.dosen?

Vaksinering - 3.dose til dei med nedsett immunforsvar 

14.09.21 Vaksinering og vaksinerinn barn 12-15 år 

31.08.21 Ikkje fått vaksine?

06.08.21 Vaksinering veke 32 og 33

29.07.21 Vaksinering fører oss tilbake til det normale - vaksinering veke 31

23.07.21 Vaksinering i veke 30 

16.07.21 Vaksinering i veke 29

06.07.21 Vaksinering i veke 28

29.06.21 Vaksinering i veke 27

24.06.21 Vaksinering av tilsette i oppvekstsektoren 

21.06.21 Vaksinering av sjøfolk

18.06.21 Vaksinering veke 26

16.06.21 Nei til å tilby Janssen-vaksina

11.06.21. Vaksinering i veke 25 

08.06.21 Vaksinering i veke 24 

06.06.21 Vaksinering i veke 23

28.05.21: Vaksinering veke 22

18.05.21 Ventar du på vaksine?

11.05.21 Dose to til dei som har fått AstraZeneca-vaksine

06.05.21 Vaksinering i veke 20  

30.04.21 Vaksinering i veke 19

28.04.21 Vaksinering i veke 18

22.04.21 Planlegg ferie og fritidsturar i forhold til vaksineringstilbodet du får

15.04.21 Vaksineringa held fram 

08.04.21 Vaksinering held fram veke for veke

30.03.21  Status rundt vaksinering 

24.03.21 Vaksinering og testing

11.03.21 Vaksinering i Sande 

25.02.21 Ny vaksinetype til Sande 

17.02.21 Status vaksinering 17.februar

15.02.21 Meir om vaksinering 

12.02.21 Sandetun omsorgssenter

01.02.21 Nytt om vaksinering i Sande

28.01.21 Status vaksine og vaksinering 

14.01.21 Vaksinering i Sande 

22.12.20 Vaksineringa kan kome i gong over nyttår - Sande kommune kontaktar deg