Legetenester

Legetenester

Sande kommune

 Sande legesenter finn du i Nygla forretningsbygg, Prestegardsvegen 5, 6084 Larsnes

Sande legesenter har 3 fastlegar:


Asta Sileikiene (Kommuneoverlege)

Torstein Vattøy (Kommunelege)

Andreas Ellingsæter Mûrer (kommunelege) 

 

Tilsynslege Sandetun omsorgssenter

Torstein Vattøy er institusjonslege og er på Sandetun omsorgssenter kvar torsdag.

Sjømannslege

Asta Sileikiene er sjømannslege og kan skrive attestar for sjøfolk som treng dette.

Helsestasjonslege

Andreas Ellingsæter Mûrer

Kommuneoverlege

Asta Sileikiene er kommuneoverlege i Sande. 

Kommunelegefunksjonen er lovbestemt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5.5 og Folkehelseloven § 27. Arbeidsområdet er samfunnsmedisin som blant anna omfattar:

  • Førebyggende og helsefremmande arbeid
  • Planarbeid
  • Helseovervaking
  • Miljøretta helsevern

Spørsmål kring desse tema, kan rettast til:

Sande kommune Sentralbord: 70026750

Epost:  postmottak@sande-mr.kommune.no

 

Opningstid:

Sande legesenter er ope kvardagar frå kl 8.00 - 15.00. Lunsj og møter mellom kl 12.00 - 13.00

Tlf - Sande legesenter: 

Telefontid mellom kl 8.30 - 12.00 og frå 12.00 - 15.00.

tlf : 70026750  

 

Nyttige tenester som du kan bruke heile døgnet:

Helserespons - for bestilling av timar/reseptar og andre spørsmål

Helsenorge.no -  for å sjekke svar på koronatestar og andre prøver

Kontakt

Asta Sileikiene
kommuneoverlege
E-post