Legetenester

Sande kommune  Sande legesenter finn du i Nygla forretningsbygg, Prestegardsvegen 5, 6084 Larsnes

Sande legesenter har 3 fastlegar:


Asta Sileikiene (Kommuneoverlege)
Torstein Vattøy (Kommunelege)
Vikarlege

 

Tilsynslege Sandetun omsorgssenter

Torstein Vattøy er institusjonslege og er på Sandetun omsorgssenter kvar torsdag.

Sjømannslege:

Asta Sileikiene er sjømannslege og kan skrive attestar for sjøfolk som treng dette.

Helsestasjonslege:

Vikarlege

Kommuneoverlege:

Asta Sileikiene er kommuneoverlege i Sande. 

Kommunelegefunksjonen er lovbestemt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5.5 og Folkehelseloven § 27. Arbeidsområdet er samfunnsmedisin som blant anna omfattar:

  • Førebyggende og helsefremmande arbeid
  • Planarbeid
  • Helseovervaking
  • Miljøretta helsevern

Spørsmål kring desse tema, kan rettast til Sande kommune:

Sentralbord: 70026750 -  faxnr  70026755

Postmottak: Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

Epost:  postmottak@sande-mr.kommune.no

 

Opningstid:

Sande legesenter er ope kvardagar frå kl 8.00 - 15.00. Lunsj-stengt mellom kl 12.30 - 13.00

Tlf - Sande legesenter: 

Telefontid mellom kl 8.30 - 12.00 og frå 12.00 - 15.00.

70026750  - stengt mellom kl 12.30 -13.00., onsdag og torsdag stengt mellom kl 12-13. 

Her finn du meir om koronasituasjon i Sande.

 

Nyttige tenester som du kan bruke heile døgnet:

Helserespons - for bestilling av timar/reseptar og andre spørsmål

Helsenorge.no -  for å sjekke svar på koronatestar og andre prøver

Kontakt

Asta Sileikiene
kommuneoverlege
E-post