Kontaktpersonen sine oppgåver

Kontaktperson vert peika ut i velkomssamtalen.

Kontaktperson er med i nærgruppe/ primærgruppa til pasient/ brukar.

Kontaktperson har ansvar for:

  1. Avklare hyppigheit på samtaler/ møtepunkt med næraste pårørande, minimum 4 gongar pr år.
  2. Syte for at informasjonsperm er oppdatert.
  3. Kontaktperson har ansvar for at info frå nærmaste pårørande vert gitt vidare til nær/ primærgruppe – og at denne vert journalført.