Leiarar i helse og omsorgsektoren

Leiarar i helse og omsorgsektoren

Leiarar i helse- og omsorgssektoren

Leiarar i helse- og omsorgssektoren
Tittel Namn Telefon
Sektorsjef Jørn Velle Moldskred 70026700
Einingsleiar bu- og habilitering Sjur Strandbakken 99768269
Einingsleiar heimetenesta, rus og psykiatri Kari Johanne Skarmyr 95918965
Einingsleiar tenestekoordinering Wenche Brit Thorseth 91625895

 

Avdelingsleiarar ved Sandetun omsorgsenter og Bu- og habiliteringstenesta

Avdelingsleiarar ved Sandetun omsorgsenter og Bu- og habiliteringstenesta
Avdelingsleiar Område Ansvar Tlf
Anna- Emilie Slenes Blomstervik Sjukeheimen 97766218
Elisabeth Nupen Heimetenesta 99091919 /40486685
Joanna Hearn Bu- og habilitering - Sone 1 Elvebakken, inkludert tenester til barn og unge 45429695
Nina Larsen Bu- og habilitering - Sone 2 Psykisk helse og rus, samt brukarar i Bu og habilitering 92661913

 

Øya aktivitetssenter  når du på tlf 91301547