Leiarar i helse og omsorgsektoren

Leiarar i helse- og omsorgssektoren

Leiarar i helse- og omsorgssektoren
Tittel Namn Telefon
Sektorleiar Bård Dalen 4824446331
Einingsleiar bu- og habilitering Kari Johanne Skarmyr 95918965
Einingsleiar pleie- og omsorg Kari Johanne Skarmyr 95918965
Einingsleiar tenestekoordinering Wenche Brit Thorseth 91625895

 

Teamleiarar ved Sandetun omsorgsenter

Teamleiarar ved Sandetun omsorgsenter
Teamleiar Område Ansvar Tlf
Anne Katrine Overvåg Pleie og omsorg Avdeling Tingstova 2.etasje 97483668
Else Merethe Skoge Pleie og omsorg Avdeling Solsida 1.etasje 95854865
Merete Grønnevik Kjøkken Kjøkkenavdelinga 70026683
Cecilie Sundgot Bu- og habilitering Sone 3 - barn og unge - avlastning 45449231
Nina Larsen Bu- og habilitering Sone 1 heildøgnsteneste i bustad 92661913
Silje Keiseraas Bu- og habilitering Sone 4 - Elvebakken og natt 482 16 971

 

Øya aktivitetssenter  når du på tlf 91301547