Sandetun omsorgssenter

Ved Sandetun omsorgssenter er mange helse- og omsorgstenester samla. 

Tenester til heimebuande og dei som bur på institusjon blir koordinert og leia herifrå.

I tillegg finn du fysioterapien her og kjøkkenet som leverer mat til institusjonen og til heimebuande. 

"Øya" 

er den nye samlingstaden for helse- og omsorgssektoren. Her er det dagleg mange forskjellege aktivitetar som går føre seg:  konsertar, fysio-trimmen, bingo, lesestunder, kafe, basar, kunstutstillingar, festar, kioskutsal og mykje anna.

På Øya er det godt å vere! 

Øya har også eiga facebookside der du kan følgje med på kva som skjer! 

 

Sansehage

Sandetun omsorgsenter har sansehage knytt til Solsida og eit tilrettelagt uteområde knytt til Sørhagen og Øya. Uteområda vert nytta så ofte ein kan.

 

 

Omsorgsbustadar

Sandetun omsorgssenter inneheld både omsorgsbustader og sjukeheimsavdelingar. Haugetun og Sørhagen er omsorgsbustader og Solsida og Tingstova er sjukeheimsavdelingar.

Utanom Sandetun omsorgssenter har vi  omsorgsbustader i nærleiken av omsorgssenteret -  dette er Elvebakken og Elverom.

 

Korleis kan du kome i kontakt med  avdelingar eller pasientar? 

Telefonliste Sandetun omsorgssenter

Her finn telefonnummer til dei ulike avdelingane
Telefonliste Sandetun omsorgssenter
Avdeling Telefon
Sentralbord , konsulent 9.30-14.00 måndag -fredag 70026740
Tingstova 70026606/ 70026605
Solsida 70026626/ 70026610
Sørhagen 70026620/ 70026621
Haugetun 70026650/ 70026675
Elvebakken 70026640/ 70028410
Fysioterapi 70026613/ 48892151
Kjøkkenet 70026683
Øya aktivitetssenter 91301547
Hjelpemiddel (onsdag) 48992664/ 91696631
Sande kommune 70026700
VAKTTELEFON, bemanna av sjukepleiar 99091919

Besøks- og postadresse:

Sandetun omsorgssenter, Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

Haugetun omsorgsleilegheiter, Prestegardsvegen 35, 6084 Larsnes

 

 

Leiarar for dei ulike tenestene : 

Pleie- og omsorgstenester:  Kari Johanne Skarmyr

Tenestekoordinering:  Wenche Thorseth

Bu og habilitering:  Kari Johanne Skarmyr

 

Teamleiarar ved Sandetun omsorgsenter :

Teamleiarar ved Sandetun omsorgsenter
Teamleiar Område Ansvar Tlf
Anne Katrine Overvåg Pleie og omsorg Avdeling Tingstova 2.etasje 97483668
Else Merethe Skoge Pleie og omsorg Avdeling Solsida 1.etasje 95854865
Merete Grønnevik Kjøkken Kjøkkenavdelinga 70026683
Cecilie Sundgot Bu- og habilitering Sone 3 - barn og unge - avlastning 45449231
Nina Larsen Bu- og habilitering Sone 1 heildøgnsteneste i bustad 92661913
Silje Keiseraas Bu- og habilitering Sone 4 - Elvebakken og natt 482 16 971

 

Kontakt

Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg
Wenche Brit Thorseth
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 25 895
Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331