Sandetun omsorgssenter

Ved Sandetun omsorgssenter er mange helse- og omsorgstenester samla. 

Tenester til heimebuande og dei som bur på institusjon blir koordinert og leia herifrå.

I tillegg finn du fysioterapien her og kjøkkenet som leverer mat til institusjonen og til heimebuande. 

"Øya" 

er den nye samlingstaden for helse- og omsorgssektoren. Her er det dagleg mange forskjellege aktivitetar som går føre seg:  konsertar, fysio-trimmen, bingo, lesestunder, kafe, basar, kunstutstillingar, festar, kioskutsal og mykje anna.

På Øya er det godt å vere! 

Øya har også eiga facebookside der du kan følgje med på kva som skjer! 

 

Sansehage

Sandetun omsorgsenter har sansehage knytt til Solsida og eit tilrettelagt uteområde knytt til Sørhagen og Øya. Uteområda vert nytta så ofte ein kan.

Sandetun omsorgssenter inneheld både omsorgsbustader og sjukeheimsavdelingar. Haugetun og Sørhagen er omsorgsbustader og Solsida og Tingstova er sjukeheimsavdelingar.

 

Omsorgsbustadar.

Utanom Sandetun omsorgssenter har vi  omsorgsbustader i nærleiken av omsorgssenteret -  dette er Elvebakken, Elverom og Utsikta. I tillegg har vi Riises Minne i Gjerdsvika.

 

Korleis kan du kome i kontakt med  avdelingar eller pasientar? 

Telefonliste Sandetun omsorgssenter Her finn telefonnummer til dei ulike avdelingane
Telefonliste Sandetun omsorgssenter
Avdeling Telefon
Sentralbord 9.30-14.00 måndag -fredag 70026740
Tingstova 70026606
Solsida 70026626
Sørhagen 70026620
Haugetun 70026650
Elvebakken 70026640
Fysioterapi 70026613
Kjøkkenet 70026683

Besøks- og postadresse: Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

Leiarar for dei ulike tenestene : 

 

Pleie- og omsorgstenester:  Kari Johanne Skarmyr

Tenestekoordinering:  Wenche Thorseth

Bu og habilitering:  Marianne Hauge

 

Teamleiarar ved Sandetun omsorgsenter :

Teamleiarar ved Sandetun omsorgsenter
Teamleiar Område Ansvar
Anne Katrine Overvåg Pleie og omsorg Avdeling Tingstova 2.etasje
Else Merethe Skoge Pleie og omsorg Avdeling Solsida 1.etasje
Merete Grønnevik Kjøkken Kjøkkenavdelinga
Charlotte Rafteseth Pleie og omsorg Sørhagen/ Haugetun- heimetenesta
Veronica Longva-Kobbevik Pleie og omsorg Bygdene - heimetenesta
Elisabeth Nupen Pleie og omsorg IKT/ saksbehandling
Cecilie Sundgot Bu- og habilitering Sone 3 - barn og unge - avlastning
Nina Larsen Bu- og habilitering Sone 1 heildøgnsteneste i bustad
Kristine Pettersen Bu- og habilitering Sone 2 - psykisk helse/ rus
Silje Keiseraas Bu- og habilitering Sone 4 - Elvebakken og natt

 

Kontakt

Marianne Hauge
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 38 306
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg
Wenche Brit Thorseth
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 25 895