Sandetun omsorgssenter

Sandetun omsorgssenter

Ved Sandetun omsorgssenter er mange helse- og omsorgstenester samla. 

Tenester til heimebuande og dei som bur på institusjon blir koordinert og leia herifrå.

I tillegg finn du fysioterapien her og kjøkkenet som leverer mat til institusjonen og til heimebuande. 

"Øya" 

er den nye samlingstaden for helse- og omsorgssektoren. Her er det dagleg mange forskjellege aktivitetar som går føre seg:  konsertar, fysio-trimmen, bingo, lesestunder, kafe, basar, kunstutstillingar, festar, kioskutsal og mykje anna.

På Øya er det godt å vere! 

Øya har også eiga facebookside der du kan følgje med på kva som skjer! 

Sansehage

Sandetun omsorgsenter har sansehage knytt til Solsida og eit tilrettelagt uteområde knytt til Sørhagen og Øya. Uteområda vert nytta så ofte ein kan.

Omsorgsbustadar

Sandetun omsorgssenter inneheld både omsorgsbustader og sjukeheimsavdelingar. Haugetun og Sørhagen er omsorgsbustader og Solsida og Tingstova er sjukeheimsavdelingar.

Utanom Sandetun omsorgssenter har vi  omsorgsbustader i nærleiken av omsorgssenteret -  dette er Elvebakken og Elverom.

 

Korleis kan du kome i kontakt med  avdelingar eller pasientar? 

Telefonliste Sandetun omsorgssenter

Telefonliste Sandetun omsorgssenter
Avdeling Telefon
Sentralbord , konsulent 9.30-14.00 måndag -fredag 70026740
VAKTTELEFON, Heimetenesta 99091919
VAKTTELEFON, Sandetun omsorgssenter 90513161
Tingstova 70026606/ 70026605
Solsida 70026626/ 70026610
Sørhagen 70026620/ 70026621
Haugetun 70026650/ 70026675
Elvebakken 70026640
Fysioterapi 70026613/ 48892151
Kjøkkenet 70026683
Øya aktivitetssenter 91301547
Hjelpemiddel 48195090
Sande kommune 70026700
Vaktmester Atle Beitveit 91511134
Her finn telefonnummer til dei ulike avdelingane

Besøks- og postadresse

Sandetun omsorgssenter, Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

Haugetun omsorgsleilegheiter, Prestegardsvegen 35, 6084 Larsnes

Leiarar for dei ulike tenestene : 

Pleie- og omsorgstenester:  Kari Johanne Skarmyr

Tenestekoordinering:  Wenche Thorseth

Bu og habilitering: Sjur Strandbakken

Kontakt

Sjur Strandbakken
einingsleiar
E-post
Mobil 99 76 82 69
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar pleie og omsorg
E-post
Mobil 95 91 89 65
Wenche Brit Thorseth
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 91 62 58 95