Korttidsopphald

Dersom du treng sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering, kan du søkje om eit korttidsopphald på institusjon.

Du kan få plass på Sandetun omsorgssenter, Haugetun.

Kva kostar det?

Betaling er regulert etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon.

 

Korleis søkjer eg?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet

eller sjukehuset kan søkje for deg dersom dei saman med deg finn ut at dette kan vere eit godt alternativ til deg for ei periode.

 

Når kan eg vente svar?

Vi svarar så fort vi kan. Du får eit skriftleg svar innan  3 veker.

 

Nyttige lenker:

Helse- og omsorgstenestelova §3-2, pkt 5

Lov om pasient- og brukarrettar §2-1a

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om ei verdig eldreomsorg