Langtidsplass på sjukeheimen

Langtidsplass på sjukeheimen på Sandetun omsorgssenter gir deg helse- og omsorgstenester og bustad.

Her kan du få pleie og omsorg heile døgnet, med oppfølgjing, observasjon  og behandling av din helsetilstand.

Dersom du har omfattande behov for hjelp til pleie og omsorg heile døgnet og ikkje kan få tilstrekkeleg hjelp i eigen heim, kan det vere aktuelt med ein langtidsplass.

 

 

Kva kostar ein langtidsplass?

Kostnad for plassen blir regulert etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

 

Korleis søkjer eg om plass?

Du søkjer på det elektroniske skjemaet her

eller sjukehuset søkjer for deg dersom du har vore på eit opphald ved sjukehuset og treng ein langtidsplass for å få tilfredsstillande hjelp til omsorg og pleie.

 

Når får eg svar?

Vi behandlar søknaden din så fort som råd. Du får svar innnan 4 veker.