Telefonliste

Ønsker du å komme i kontakt med nokon i Pleie og omsorg? Her finn du nummeret til dei som arbeidar på Sandetun omrsorgsenter

Telefonlister Sandetun omsorgsenter
Område Telefon
Sentrabord, konsulent 9.30 - 14.00 måndag - fredag 70026740
Vaktelefon, Sandetun omsorgsenter 90513161
Solsida 70026610/ 70026626
Tingstova 70026606/ 70026605
Sørhagen 70026620/ 70026621
Øya aktivitetssenter 91301547
Hjelpemiddel 48195090
Einingsleiar pleie og omsorg Kari Johanne Skarmy 95918965
Avdelingsleiar sjukeheim Anna Emilie Blomstervik 97766218
Vaktmester Atle Breitveit 91511134
Sande kommune 70026700