Hjelpemiddel

I faser av livet vil du kunne ha behov for hjelpemiddel for å kunne klare deg i det daglege.
Tekniske hjelpemiddel er til hjelp for personar som er funksjonshemma, er utsett for skade, er operert eller som har redusert funksjonsevne pga. sjukdom.

Har du behov for hjelpemiddel til dømes rullator, komfyralarm eller anna vil hjelpemiddelansvarleg i heimetenesta hjelpe deg.

Du får låne hjelpemiddel for ei kortare eller lengre periode.
Ved behov for lengre utlån med over 2 års varigheit må det sendast søknad til Nav, Hjelpemiddelsentralen.

Då kan hjelpemiddelansvarleg  hjelpe deg å skrive søknaden.

Kven kan hjelpe meg? 

Jenny Røyset er hørselkontakt og arbeider også med hjelpemiddel- tlf 48992664

Solveig Hagen Sandvik er synskontakt, hørselkontakt, arbeider med hjelpemiddel og tryggleiksalarmar -  tlf  91696631

HLF - sine hørselhjelparar er og å treffe på Rådhuset på Larsnes ein  torsdag pr  månad mellom 11-13 : 

Ring dentralbordet for fleire opplysningar om datoar dei er å treffe på. 

Korleis får eg hjelpemiddel?

Ring til hjelpemiddelansvarleg på telefon 48992664 eller 91696631 på onsdagar eller heimetenesta sin vakttelefon 99091919 dei andre dagane.

Kva kostar det?

Hjelpemiddel er gratis.

Når får eg hjelpemiddelet eg treng?

Hjelpemiddelansvarleg hjelper deg så fort som råd, men nokre gongar kan det ta nokre veker å skaffe utstyret.

Kontakt

Solveig Hagen Sandvik
spesialhjelpepleier
E-post
Jenny Røyset
spesial Sjukepleier
E-post