Tannbehandling for eldre

Tannbehandling for eldre

Dei fleste må betale utgiftene til tannbehandling sjølv, men det finns nokre unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheiter.

 

Personar som bur på institusjon eller mottek heimesjukepleie i meir enn tre månedar, får gratis behandling av den offentlege tannhelsetenesta.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Du kan også lese om tannbehandling for andre grupper her.