TT-kort

TT-kort

Transporttenesta for funksjonshemma( TT-kort)  er eit tilbod om dør-til-dør-transport som gir funksjonshemma høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet på lik linje med resten av befolkninga.

TT-ordninga skal berre brukast til lokale fritidsreiser og ikkje til yrkestransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som blir dekte av folketrygda.
Du får tildelt ein bestemt sum som du kan reise for.
Kortet vert fylt på to gongar pr år.

Kven kan få tenesta?

Dersom du har nedsett funksjonsevne og ikkje kan nytte deg av offentleg transport eller eigen bil for å kome deg på fritidsreiser, kan du søkje om å få Transporttenesta- også kalla drosjelappar.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis søkjer eg?

Du kan søkje elektronisk her.

Du må legge ved erklæring frå legen din.

Når kan eg vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.

Kontakt

Janita Kvalen
spesialkonsulent
E-post
Mobil 41 67 24 33