Bibliotek

Sande bibliotek tilbyr både bøker, lydbøker, filmar, tidsskrift og internett  til utlån.

Biblioteket kan låne bøker og anna materiale frå andre bibliotek når det er aktuelt.

Innlevering av lånt materiale kan også gjerast i eiga bokskap på Joker-butikken på Larsnes.

Her finn du biblioteket sin reglar for utlån 

 

Kva er opningstida ved biblioteket?

Opningstider:
Måndag 10.30-18.00
Tysdag 10.30-18.00
Onsdag 10.30-18.00
Torsdag 10.30-18.00
 

Biblioteket held stengt på variable helge- og høgtidsdagar, samt helgedagsaftan. Redusert opningstid ved jul, påske og sommarferie. Desse opningstidene vert annonsert på aktueltsida.

 

Lånekort

Du må ha lånekort når du skal låne noko på biblioteket.

Lånetida er til vanleg 4 veker.

Her kan du lese meir om lånekort

Kan eg bestille bøker? 

Her kan du logge deg inn og lese meir om korleis du reserverer bøker.

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis. Om du ikkje leverer innan tidsfristen, kan du få krav om erstatning av tapt/ skada materiell.

Besøksadresse: 

Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

Tlf.:

48992148

Kontakt

Tim Bock
biblioteksjef
E-post
Mobil 489 92 148