Kulturkalender for Sande

Kulturkalender for Sande

 Kulturkalender for Sande er ei oversikt på ei facebook-side på arrangement i Sande kommune. Kalenderen er administrert av Sande kommune.

Her ser du komande hendingar i Sande kommune

Når du opprettar eit arrangement på facebook, kan du legge til Kulturkalender for Sande som medarrangør. 

Sande kommune kan då godkjenne arrangementet ditt og vipps så ligg det inne på kalenderen for kva som skal skje i vår kommune. Det blir bra! 

Vi har allereie ein del følgjarar og mange som "likar oss" så her kan du nå ut til mange. Slik kan du vere med på å synleggjere alt som skjer i Sande og få meir merksemd om ditt arrangement. 

Bli ein følgjar du og!