Tilskuddsportalen

Sande kommune har abonnement på Tilskuddsportalen. Dette er ei nettbasert teneste som samlar informasjon om tilskuddsordningar på ein plass.

Slik blir det enkelt å finne mulige finansieringskilder til gode prosjekt.

Finn aktuelle tilskot som du kan søkje på 

Logg inn i Tilskuddsportalen

 

Sande kommune oppmodar alle lag og foreningar i kommunen til å melde seg inn i Tilskuddsportalen.

Tilskuddsportalen gir deg:

  • Fullstendig oversikt over tilskudd
  • Nyheiter om tilskudd
  • Søkemuligheiter til tema
  • Søknadsfristar i oppdatert kalender

Kontakt

Oddbjørn Indregård
plan og utvikling
E-post
Mobil 975 88 811