Arbeidsgivarkontroll

Kva er arbeidsgivarkontroll?

Arbeidsgivarkontrollen skal sørge for at alle opplysningar om lønn/ ytelsar blir meldt inn rette på a-meldingar, og at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt berekna, oppbevart, innberetta og innbetalt i samsvar med dei  til ei kvar tid gjeldende reglar.

Kontrollen er heimla skattebetalingsloven § 5-13.

Kontakt

Ingunn Thorseth Sjåstad
økonomikonsulent
E-post
Telefon 70 02 67 72