Skatteinnkreving

Skatteoppkrevjaren har mynde og plikter til å krevje inn skattar og avgifter. Skatteoppkrevjaren i Sande arbeider ut frå ein instruks frå Skattedirektoratet.
Desse oppgåvene er den kommunale skatteoppkrevjar pålagt å utføre for staten.
 

Skatteoppkrevaren krev inn forskotsskatt for dei som skal betale dette.

Skatteoppkrevaren krev også inn arbeidsgjevaravgift.

Sande er i arbeidsgjvaravgift -sone 2  - 10.6 % 

 

Betaler eg nok skatt?

Det er skatteetaten.no som reknar ut kor mykje du skal betale i skatt.

Arbeidsgjevar hentar automatisk skattekort for deg.

Dersom du er i tvil om du betalar inn nok skatt eller om du har rett skatteprosent, kan du ta kontakt på telefon 800 80 000 for å få hjelp.

Skattekontoret ditt ligg i Ulsteinvik  på Blåhuset.

 

 

Bestille skattekort?

Du kan  bestille frikort og kopi av skattekortet ditt via SMS.
Send en SMS til 02111


Tener du mindre enn 55 000 kroner, kan du bestille frikort:
Skriv FRIKORT ‹mellomrom› fødselsnummer (11 siffer)


Har du fleire arbeidsgivarar, kan du bestille kopi av skattekort:
Skriv KOPI ‹mellomrom› fødselsnummer (11 siffer)

 

Endre skattekort?

Dette kan du gjere på to måter:

  1. Send ein SMS til 02111:

Skriv SKJEMA ‹mellomrom› fødselsnummer (11 siffer)

    2.  PIN-kodebrev:

Skriv PINKODER ‹mellomrom› fødselsnummer (11 siffer)
Det du bestiller på SMS sendast i posten til di folkeregistrerte adresse.
Mobiloperatøren din prisar tenesta.


For spørsmål om restskatt m.m. send epost til
skatt@sande-mr.kommune.no

 

Endre kontonummer for tilbakebetaling etter skatteoppgjer? 

Sjekk om du har gitt opp rett konto for tilbakebetaling etter skatteoppgjeret er ferdig. 

Du kan lese meir om dette på www.skatteetaten.no

Kontakt

Ingunn Thorseth Sjåstad
økonomikonsulent
E-post
Telefon 70 02 67 72