Administrasjon oppvekstområdet

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Elin Almestad
konsulent
E-post
Margunn Rekdal
leiar Sande PPT
E-post
Telefon +47 70 02 67 85
Susann Worren Hauge
rektor
E-post
Tim Bock
biblioteksjef
E-post