Administrasjon oppvekstområdet

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522
Elin Almestad
konsulent
E-post
Mobil 473 77 895
Margunn Rekdal
leiar Sande PPT
E-post
Telefon 70 02 67 85
Mobil 488 94 850
Susann Worren Hauge
rektor
E-post
Mobil 916 43 676
Tim Bock
biblioteksjef
E-post
Mobil 489 92 148