Gjerdsvika barnehage

Gjerdsvika barnehage er ein kommunal barnehage. Vi har no to avdelingar, ei storbarnsavdeling (Ole Brumm) og ei småbarnsavdeling (Nasse Nøff). Avdelingane samarbeider på morgon og ettermiddag.

Barnehagen ligg midt i den flotte bygda Gjerdsvika, med sjøen på eine sida og skog og fjell på andre - noko som gir oss gode og varierte turområde. Vi disponerer ein gapahuk som ligg i skogen ein fin gåtur frå barnehagen. Derifrå kan vi  gå på oppdagingsferd og få bruke våre motoriske ferdigheiter i ulendt terreng.

Barnehagen har eit stort og godt uteområde med klatrestativ, reiestativ, leikehytte og vegbane. Vi har også tilgang til både ballbinge og gymsal når vi ynskjer det.

Barnehagens heimebakte brød gir god matlyst både i barnehagen og på tur.

Språk

Vi har fokus på språk og språkutvikling i dei ulike arenaene i barnehagen. Vi har eit samarbeid kommunalt, og i interkommunale grupper, etter føringar frå UDIR.

 

PALS 

Med PALS arbeider vi for å vise respekt, ta ansvar og gi omsorg.  Vi jobbar også for at borna skal oppleve glede i barnehagekvardagen, le i lag og leike i lag.  Dei tilsette strekkjer seg langt for å gi borna den beste kvardagen, og foreldra tryggheit om at deira små er i gode hender.

Gjerdsvika barnehage er ein PALS- barnehage.

 

Årsplan

 

Planleggingsdagar:

  • 8. august 2022
  • 29. september 2022
  • 07. oktober 2022
  • 2. januar 2023
  • 19. mai 2023

Opningstider:

kl 7.00 – 16.30

Telefon:

  • Einingsleiar Anne Margrethe Dybvik-Hide:             901 58 692
  • Avd Ole Brumm:                                                      901 29 243
  • Avd Nasse Nøff:                                                       912 42 750

E-post:                        

post.gjerdsvika@sande-mr.kommune.no

Postadresse:

Postboks 10 

6083 Gjerdsvika 

Besøksadresse:         

Gjerdsvikvegen  373

6083 Gjerdsvika

Her finn du Gjerdsvika barnehage på GoogleMaps-kartet

Kontakt

Anne Margrethe Dybvik-Hide
einingsleiar
E-post
Mobil 91 17 13 24