Gjerdsvika barnehage

Gjerdsvika barnehage er ein kommunal barnehage godkjend for 27 plassar.

Barnehagen har 1,5 avdeling og ligg midt i bygda Gjerdsvika. Barnehagen er ein del av eit oppvekstsenter som i tillegg har skule og skulefritidsordning.

Barnehagen disponerer ein gapahuk som ligg i ein skog, der vi går på oppdagingsferd.

Barnehagebakt brød gir god matlyst både i barnehage og på tur.

PALS 

Med PALS arbeider vi for å vise respekt, ta ansvar og gi omsorg.  Vi jobbar også for at borna skal oppleve glede i barnehagekvardagen, le i lag og leike i lag.  Dei tilsette strekkjer seg langt for å gi borna den beste kvardagen, og foreldra tryggheit om at deira små er i gode hender.

Gjerdsvika barnehage er ein PALS- barnehage.

 

Årsplan

 

Planleggingsdagar:

  • Måndag 3 august 2020
  • Fredag 23 oktober 2020
  • Måndag 4 januar 2021
  • Fredag 12 mars 2021
  • Fredag 14 mai 2021

Opningstider:

kl 7.00 – 16.30

Samarbeidsutval Gjerdsvika barnehage

Samarbeidsutval Gjerdsvika barnehage
Representant Representerer Funksjon
Kjersti N Værnes foreldrerepr
Cecilie Engjaberg foreldrerepr vara
Anne Marthe Gjerde tilsette
Anne Gjerde tilsette vara
Harald Riise politisk vald
Rita Pettersen politisk vald vara
Anne Margrethe Dybvik-Hide leiar sekretær

Telefon:

91242750

E-post:                        

post.gjerdsvika@sande-mr.kommune.no

Postadresse:

Postboks 10 

6083 Gjerdsvika 

Besøksadresse:         

Gjerdsvikvegen  373

6083 Gjerdsvika

Her finn du Gjerdsvika barnehage på GoogleMaps-kartet

Kontakt

Anne Margrethe Dybvik-Hide
einingsleiar
E-post
Mobil 911 71 324