PP-tenesta og spesialpedagogisk hjelp

Dersom eit barn har spesielle vanskar eller behov kan det vere behov for hjelp og ekstra tiltak.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom dei har særlige behov for det.

Kven har rett til ekstra hjelp? 

Sjå barnehagelova - Kapittel VII. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

Dette gjeld både dei som går i barnehage og dei som ikkje har plass.

Her kan du lese meir om PP-tenesta og spesialpedagogisk hjelp.

Les her på polsk.

Les her på engelsk.

Korleis søkjer vi om ekstra hjelp? 

Les meir om korleis du kan få hjelp til barnet ditt dersom du har barnehageplass.

Om du ikkje har barnehageplass, ta kontakt med Sande kommune for meir rettleiing. 

Når får eg svar ? 

Vi behandlar søknaden din så fort som råd. Du vil få eit svar innan 3 veker. 

Kva kostar det? 

Tenesta er gratis.