Oppseiing av barnehageplass

Skal barn slutte i barnehagen, er oppseiingstida 1 månad.

Oppseiinga skal vere skriftleg. 

Punkt 14 i vedtektene seier: 

Oppseiing

Skal barn slutte i barnehagen, er oppseiingstida 1 månad. Plassen skal seiast opp skriftleg og sendast Sande kommune. Foreldrebetaling og kostpengar må betalast ut oppseiingstida. Reglane for oppseiing gjeld også for dei som har takka ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen vert tatt i bruk. Oppseiingstida vert gjeldande frå 01. i kvar mnd. Det er ikkje høve til å ta ut barn etter 1. april utan å måtte betale for heile barnehageåret. 

Du kan seie opp her

Les meir i Vedtekter for barnehagane i Sande (PDF, 672 kB)

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522