Redusert foreldrebetaling og betalingssatsar

Sande kommune fyl dei nasjonale satsane for foreldrebetaling for barnehageplass (makspris).

Redusert foreldrebetaling er aktuelt for nokre grupper.

Kva kostar det?

Betalingssatsar barnehage frå 01.01.21
100 % 80% plass 60 % plass Ekstra dag For sein henting pr påbegynt halvtime
kr 3230 kr 2584 kr 1938 kr 250 kr 130
Mat 100 % plass Mat 80 % plass Mat 60 % plass
kr 365 kr 292 kr 219

Syskjenmoderasjon er:
30 % for 2. barn
50 % for 3. barn

Betaling for 11 mnd pr år.
 
 

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Dersom maksprisen er høgare enn 6% av den samla inntekta til hushaldninga, skal du ha ein redusert pris på barnehageplassen.

I samsvar med forskrift for foreldrebetaling i barnehage, kan du i slike tilfelle søkje om redusert betalingssats.

Gratis kjernetid 

Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.

Her kan du lese meir om foreldrebetaling. 

Korleis søkje? 

Her finn du søknad om redusert foreldrebetaling.

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522