Kvamsøy oppvekstsenter

Vestlandsnytt  Kvamsøy skule er ein del av Kvamsøy oppvekstsenter som i dag består av skule og barnehage.

Skulen er ein 1.-10. skule og har rundt 30 elevar, jamt fordelt på dei ulike trinna. Skulen ligg flott til med godt uteområde som barna kan bruke til ulike aktivitetar. Det er også enkelt å nytte det flotte terrenget til turar og utflukter.

Frå august 2020 vart Kvamsøy skule slått saman med Sandsøy skule, og elevane frå Voksa og Sandsøya går no ved Kvamsøy oppvekstsenter. To einingar har blitt slått saman, og nye kulturar skal innarbeidast, der vi, gjennom vår visjon, skal ta vare på alle. 

Visjonen til skulen

«Saman for læring og eit godt oppvekstmiljø».
Vi har tre hovudreglar: Vis respekt! Vis ansvar! Vis omsorg!

Vi jobbar spesielt med

Støttande læringsmiljø og trygt skulemiljø
Det bygg på PALS-modellen. Det står for positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling. I Sande kommune held vi på med dette utviklingsarbeidet saman med skulane på Larsnes og i Gursken.

Som eit tillegg til PALS-modellen, har vi også fokus på skulemiljøet. Vi vil ha ein skule som er fri for mobbing, der alle støttar kvarandre.

Alle i skulesamfunnet skal jobbe for at elevane og dei vaksne skal ha eit godt arbeidsmiljø, der alle føler seg verdsett og inkludert. Spele på lag, sjå kvarandre, gje kvarandre positive tilbakemeldingar, ha respekt for kvarandre, vise omsorg for kvarandre, vere i godt humør, smile til kvarandre, vite at nokon bryr seg. Fleire fellesopplevingar i løpet av skuleåret er med på å sveise oss saman – små og store. 

Faglege satsingsområde

Skulen har tidlegare vore med på satsingane ungdomstrinn i utvikling og vurdering for læring. Sjølv om desse satsingane er ferdig konkret, held vi likevel fram med å ha fokus på god klasseleiing der elevane får tydelege mål og konkrete tilbakemeldingar.

Nytt satsingsområde i 2020 er den nye læreplanen – fagfornyinga. Den nye læreplanen skal danne rom for meir djupnelæring og tverrfagleg samarbeid. Det er og tenkt at elevane skal få rom til å jobbe meir praktisk.

Lenke til den nye læreplanen: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Her finn du styringsdokument for skulen.

SFO-tilbod 

Les meir om SFO-tilbod her 

 

Kontaktinformasjon SU:

Samarbeidsutval Kvamsøy oppvekstsenter 2019/ 2020
Representant Representerer Funksjon
Mantas Dauksevicius Elev
Matias August Myskja Elev
Reidun Moltumyr Kvamme Lærar
Trine K. Rusten Lærar
Eriola Vincani Andre tilsette
Gry Støylen Foreldre
Sandra Brekke Olsen Foreldre
Ragnhild Våge Støyle Rektor sekretær

Kontaktinformasjon

E-post:  

post.kvamsoy@sande-mr.kommune.no

 

Kontakt

Ragnhild Våge Støyle

Einingsleiar

E-post: ragnhild.vage.stoyle@sande-mr.kommune.no

Mobil 481 00 454

 

Trine-Lise Auflem Vik

Setterektor

E-post: trine.lise.vik@sande-mr.kommune.no

Mobil 45242139

Besøk- og postadresse:         
Myrdalen 43
6087 Kvamsøy 

Her finn du Kvamsøy oppvekstsenter på GoogleMaps -kartet

 

Kontakt

Ragnhild Våge Støyle
einingsleiar
E-post
Mobil 481 00 454
Reidun Moltumyr Kvamme
adjunkt
E-post