Norskopplæring for vaksne

Vaksenopplæringa (norskundervisning for innvandrarar) er lokalisert til
Gursken oppvekstsenter i Gursken.

Det vert starta opp norskopplæring i grupper – etter behov og påmelding – i august og januar kvart år.

 
 

Rett og plikt til norskopplæring?

 

 

Lese på eit anna språk ?

 

Kva kostar det?

For dei som har rett og plikt til å gå på norskundervisning er opplæringa gratis.

For deltakarar på introduksjonsprogram er opplæringa gratis .

For andre gjeld desse satsane: 

Betalingssatsar - vaksenopplæring - norskopplæring 2021
Betalingssatsar - vaksenopplæring - norskopplæring 2021
pr time
kr 80

 

Korleis får eg starte opp på norskundervisning?


Du kan melde deg på norskundervisning her.

 

Nyttig lenke:

Kompetanse Norge

Kontakt

Marianne Solbjørg Ose
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 95
Mobil 992 39 125