Nyttige lenkjer for deg

Under finn du nyttige lenkjer dersom du har ulike spørsmål rundt forhold for ditt barn.

Nokre gir deg svar på kva rettar du har, andre kan gi deg råd og rettleiing om korleis du kan finne svar på dei spørsmål du har.

Barnehagelova

Rettleiar spesialpedagogisk hjelp

Opplæringslova

Rettleiar spesialundervisning

Statped

Læringsmiljøsenteret

Foreldrekvardag ( BUFDIR)

Ressursgruppa

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Utdanningsdirektoratet