Kva kostar skulefritidsordninga?

Skulefritidsordning - 2021
Opphaldstid Pris pr mnd Pris pr time
inntil 8 t/ v 1200
inntil 12 t/ v 1800
inntil 15 t / v 2250
inntil 20 t / v 3000
Ekstra dag 200
Mat kr 12,- pr ettermiddag
Betaling for 10 mnd pr år- tal på dagar i juni og august . Juli fri.
Sommar -sfo 40

Søskenmoderasjon:

30 %  søskenmoderasjon for barn nr 2

50 % søskenmoderasjon for barn nr 3

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522