Søkje om plass i skulefritidsordninga

Søkje om plass i skulefritidsordninga

Leik Pixabay

15.april er søknadsfristen for SFO-plass ved skulane i Sande. Du kan også søkje om å få plass/ endre plass utanom fristen, men skulen må ha budsjettdekning for å endre tilbodet i skuleåret.

Skulefritidstilbodet følgjer ferie- og fridagar i skuleåret.  Det er også tilbod om sommar- SFO 2 veker i sommarferien. 

SFO på Kvamsøy- samlokalisert med Kvamsøy barnehage
  • SFO start 07.15 - 08.40
  • Måndag og torsdag frå 14.50 - 16.30
  • Tysdag, onsdag og fredag frå 12.35 - 16.30
SFO på Sandsøy - samlokalisert med Sandsøy barnehage
  • Ikkje SFO om morgon
  • Måndag og torsdag frå klokka. 15.15 - 16.30
  • Tysdag, onsdag og Torsdag frå klokka 13.00 - 16.30
SFO på Larsnes
  • SFO startar kvardag frå klokka 07.10
  • Stenger etter skuletid til klokka 16.10
SFO på Gursken
  • SFO er open frå klokka 7.15
  • Etter skuletid til klokka 16.15
Sommartilbod ved skulefritidsordninga

Det vert gitt SFO-tilbod to veker  - veka etter skuleslutt og veka før skulestart om hausten. 

Tilbodet er ope frå kl 7.30 -15.00. og er ope for alle elevar i Sande som skal gå i 1.-4. klasse til hausten. 

Borna må ha med eigen matpakke då matservering ikkje ligg inne i tilbodet. 

Tilbodet blir gitt ved den skulen der det er flest søkjarar.

Pris pr time er kr 40,- 

Her finn du søknadsskjemaet til sommar-SFO. I søknaden gir du opp kor mange timar du treng. Denne påmeldinga er bindande.

Du får svar fortløpande når vi får inn søknaden.

Søknadsfrist: 15.april 

Kva kostar ordinær plass på skulefritidsordning?
Skulefritidsordning - 2023
Opphaldstid Pris pr mnd Syskenmoderasjon 30% Syskenmoderasjon 50% Matpengar
inntil 8 t/ v 1240 868 620 120
inntil 12 t/ v 1860 1302 930 180
inntil 15 t / v 2320 1624 1160 225
inntil 20 t / v 3100 2170 1550 300

 

Korleis søkjer eg ordinær plass?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for ordinær plass

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten.

Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune søkjer du her.

Søknaden gjeld for eitt år om gongen. 

Søknadsfrist : 15.april 

Når får eg svar?

Vi vil behandle søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.