Søkje om plass i skulefritidsordninga

Alle skulane i Sande  gir tilbod om skulefritidsordning.

Tilbodet er ulikt frå skule til skule, alt etter kor mange som har søkt og kva behov foreldra har.

15.april er søknadsfristen for SFO-plass ved skulane i Sande. Du kan også søkje om å få plass/ endre plass utanom fristen, men skulen må ha budsjettdekning for å endre tilbodet i skuleåret.

Skulefritidstilbodet følgjer ferie- og fridagar i skuleåret. 

 

Sommartilbod ved skulefritidsordninga

Det vert gitt sfo-tilbod to veker før skulestart om hausten. For 2021 blir det i veke 32 og 33.

Tilbodet er ope frå kl 7.30 -15.00. og er ope for alle elevar i Sande som skal gå i 1.-4. klasse til hausten. 

Borna må ha med eigen matpakke då matservering ikkje ligg inne i tilbodet. 

Tilbodet blir gitt ved den skulen der det er flest søkjarar.

Pris pr time er kr 40,- 

Søknad og søknadsfrist: 15.april

Her finn du søknadsskjemaet til Sommar-sfo. I søknaden gir du opp kor mange timar du treng. Denne påmeldinga er bindande.

Du får svar fortløpande når vi får inn søknaden.

 

Vedtekter

Her finn du Vedtektene for skulefritidsordninga i Sande (PDF, 27 kB)

 

Kva kostar ordinær plass på skulefritidsordning?

Skulefritidsordning - 2021
Opphaldstid Pris pr mnd Pris pr time
inntil 8 t/ v 1200
inntil 12 t/ v 1800
inntil 15 t / v 2250
inntil 20 t / v 3000
Ekstra dag 200
Mat kr 12,- pr ettermiddag
Betaling for 10 mnd pr år- tal på dagar i juni og august . Juli fri.
Sommar -sfo 40
Søskenmoderasjon:
30 % for 2.barn
50 % for 3. barn
 

Korleis søkjer eg?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for ordinær plass

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten. Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune, må du ta kontakt med Sande kommune på tlf 70026700 , så hjelper vi deg.

Søknaden gjeld for eitt år om gongen. 

Når får eg svar?

Vi vil behandle søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.

Takke ja til plassen? 

Her finn du lenka som du skal bruke når du takkar ja til plassen.

 

 

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522