Søkje om plass i skulefritidsordninga

Alle skulane i Sande gir tilbod om skulefritidsordning.

Tilbodet er ulikt frå skule til skule, alt etter kor mange som har søkt og kva behov foreldra har.

SFO på Kvamsøy er samlokalisert med Kvamsøy barnehage

Kvamsøy :

Kvar morgon : 07.15.- 08.40

Måndag og torsdag frå klokka  14.50.-16.30.

Tysdag, onsdag og fredag frå klokka 12.35.-16.30.

 

SFO på Sandsøy er samlokalisert med Sandsøy barnehage

Ikkje SFO om morgonen

Måndag og torsdag frå klokka 15.15.-16.30.

Tysdag, onsdag og fredag frå klokka 13.00.- 16.30.

SFO på Larsnes

 SFO er open kvar dag frå kl 7.10 og til skulestart og etter skuletid til 16.10.

SFO på Gursken

SFO er open kvar dag frå 7.15 og til skulestart og etter skuletid til 16.15.

15.april er søknadsfristen for SFO-plass ved skulane i Sande. Du kan også søkje om å få plass/ endre plass utanom fristen, men skulen må ha budsjettdekning for å endre tilbodet i skuleåret.

Skulefritidstilbodet følgjer ferie- og fridagar i skuleåret. 

 

Sommartilbod ved skulefritidsordninga

Det vert gitt sfo-tilbod to veker før skulestart om hausten. For 2022 blir det i veke 32 og 33.

Tilbodet er ope frå kl 7.30 -15.00. og er ope for alle elevar i Sande som skal gå i 1.-4. klasse til hausten. 

Borna må ha med eigen matpakke då matservering ikkje ligg inne i tilbodet. 

Tilbodet blir gitt ved den skulen der det er flest søkjarar.

Pris pr time er kr 40,- 

Søknad og søknadsfrist: 15.april

Her finn du søknadsskjemaet til Sommar-sfo. I søknaden gir du opp kor mange timar du treng. Denne påmeldinga er bindande.

Du får svar fortløpande når vi får inn søknaden.

 

Vedtekter

Her finn du Vedtektene for skulefritidsordninga i Sande (PDF, 27 kB)

 

Kva kostar ordinær plass på skulefritidsordning?

Skulefritidsordning - 2022
Opphaldstid Pris pr mnd Pris pr time
inntil 8 t/ v kr 1240
inntil 12 t/ v kr 1860
inntil 15 t / v kr 2320
inntil 20 t / v kr 3100
Ekstra dag kr 200
Mat kr 13 pr ettermiddag
Betaling for 10 mnd pr år- tal på dagar i juni og august. Juli fri.
Sommar -sfo 40
Søskenmoderasjon:
30 % for 2.barn
50 % for 3. barn
 

Korleis søkjer eg?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for ordinær plass

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten. Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune, må du ta kontakt med Sande kommune på tlf 70026700 , så hjelper vi deg.

Søknaden gjeld for eitt år om gongen. 

Når får eg svar?

Vi vil behandle søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.

Takke ja til plassen? 

Her finn du lenka som du skal bruke når du takkar ja til plassen.

 

 

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522