Kommunedelplan for vegsamband over Rovdefjorden - oppstart av planarbeid og høyring og offentleg ettersyn av planprogram

Klikk for stort bilete Sande kommune

Har du innspel til planprogram for Rovdefjordsambandet?

Sande formannskap har i sak F-90/21 vedteke å starte opp arbeid med ny kommunedelplan for etablering av vegsamband over Rovdefjorden, jf. plan- og bygningsloven § 11-12. I same sak vert det vedteke å legge planprogrammet for arbeidet ut til høyring og offentleg ettersyn, jf. §11-13 i same lov. 

Formålet med planarbeidet er å realisere fast vegsamband over Rovdefjorden.

Rovdefjordsambandet AS
Tittel Publisert Type
Rovdefjordsambandet - Planprogram

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - Planprogram.pdf
Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 1

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 1.pdf
Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 2

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 2.pdf
Rovdefjordsambandet - skisse

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - skisse.pdf

 

Korleis sende inn høyringsuttale?

Du kan sende oss melding på fleire måtar: 

Du kan bruke post og sende til

Sande kommune

Rønnebergplassen 17

6084 Larsnes

Du kan sende innspel på epost, eller bruke 

 skjema for høyringssvar her- saksnummer 21/129

Frist for å kome med merknader er 31.08.2021

Endringane gjeld etablering av byggegrenser mot sjø (jf. 100 meters beltet), etablering av byggegrenser mot offentleg veg og etablering av byggegrenser mot vassdrag som har betydning for natur,- kulturmiljø og friluftsinteresser.

 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.