Sande kommune minner om at vi gjerne vil ha dine synspunkt på kva du meiner er viktig å få realisert i vårt område, for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. 

Kanskje eit vanskeleg tema, men viktig både for deg og dine etterkomarar.

 Detaljregulering for Skare på Sandsøya - eit fint område ut mot havet.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.