Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune. 

 

 

Sande formannskap har i møte den 20.10.2019, F-sak 78/19, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mek. Verkstad AS.

 Budsjettet for 2020 med Økonomiplan for 2020-2023 er med dette lagt ut til høyring.