Kystsoneplan 1

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooter løype i kommunen din?
Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen?
Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag?
Kom med innspel i vårt verkty for medverknad og innbyggardialog; CityPlanner. Her kan du teikne inn dine ynskje og kome med merknadar.

Frist for innspel er sett til 1. februar 2019.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.