Sande kommune sender no saka ut på høyring til eit utval av offentlige mynder.
Høyringsfrist er sett til 6 veker.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene er i gang. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2023.

 Sande kommune har motteke søknad frå Sunnmøre Torsk AS - org.nr 925795550 om etablering av akvakulturlokalitet - matfisk torsk - ved Dysjaneset på Kvamsøya.

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.