Larsnes Mek. Verksted as varsler mindre endring i reguleringsplan.

 

Sande kommunestyre vedtok i møte den 4. februar, sak K-7/20 å legge "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Sande kommune" ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 4. mars. 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.