Gota hyttefelt

Sande Kommunestyre har i møte den 01.10.2018,K-sak 40/18, vedteke å stadfeste detaljreguleringsplan for Gota Hyttefelt i Gjerdsvika i medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova.

Klagefrist: 23.november 

Larnes Mekaniske as -  reguleringsplan

Sande formannskap har i møte den 2.10.2018, F-sak 89/18, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mekaniske Verksted AS.

Merknadsfrist : 21.12.18

Voravikja oppdrettsanlegg

I medhald av Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, vert fylgjande søknad utlagt til offentleg ettersyn:

Søknad: akvakultur Sande kommune, Møre og Romsdal

Søkjar: Marine Harvest Norway AS, Region Midt

Merknadsfrist : 30.11.18 

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gi tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom du ikkje finn noko informasjon om saker her, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Sande kommune.