Høyring - framlegg til forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova

Klikk for stort bilete Sande kommune  Nærings-, teknisk- og miljøutvalet i Sande kommune har i møte 24.03.21  i sak  24/21  vedtatt å legge framlegg til  forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova ut på høyring.

Saksframlegg og framlegg til forskrifter finn du under her.

Du kan sjå heile saka her.


I medhald av Forvaltningslova §37, 2. ledd vert framlegg til forskrifter lagt ut til offentleg
ettersyn fram til og med  10.05.2021.

 

Høyringssvar og frist

Innspel og merknader kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  10.05.2021

Du kan også skrive ditt høyringssvar her- saksnummer 20/85

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170