Høyring - Reguleringsplan for hytteområde på Voksa

Klikk for stort bileteKart over hytteområde Voksa

Sande formannskap godkjende i møte 05.09.17 i sak FSK - 74/17  den framlagde reguleringsplanen med føresegner for hyttefelt på Voksa.     

Planframlegg med føresegner og tilhøyrande saksdokument vert  med dette lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
 

Her finn du alle dokumenta i høyringa: 

Formannskapsvedtak  (PDF, 667 kB)

2017-07-17- HYTTEOMRÅDE PÅ VOKSA - reguleringsbestemmelsar  (PDF, 43 kB)

2017-07-17-REGULERINGSKART reg område 63-10 VOKSA  (PDF, 159 kB)

2017-07-17-HYTTEOMRÅDE PÅ VOKSA -PLANBESKRIVELSE (PDF, 9 MB)

Innkomne kommentarer - samla  (PDF, 3 MB)

 

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  10.08.2020

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.

Kontakt

Ronny Prozenko
avdelingsingeniør kart/GIS
E-post
Mobil 996 49 854