Varsling24

Varsling 24 varslar innbyggarar, bedrifter, tilsette og besøkande i eit geografisk område i Norge. Tenesten er klar til bruk i hele landet – ingen installasjon er nødvendig.

Varsling 24 blir brukt for å informere og varsle før, under og etter ei hending.