Stillingsid: 523

Stillingsstorleik: 20 %, med høve til utviding ved behov

Søknadsfrist: 15.12.18 

Stillingsid: 520

Stillingsstorleik: 100%

Søknadsfrist: 31.12.18 

Stillingsid: 522

Stillingsstorleik: 100 %

Søknadsfrist: 31.12.18 

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve eit stillingssøk hos NAV, enten i Sande  eller på søre Sunnmøre.