Undervisningsinspektør

Id: 556

Stillingsstorleik: 100

Søknadsfrist: 30.04.19

Arbeidsstad f.t.:

Gursken oppvekstsenter.

Arbeids- og ansvarsområde:

Stillinga er eit vikariat i tida 01.05.19. - 31.07.20. Fast tilsetjing kan verte aktuelt seinare.

  • Undervisningsinspektøren er ein del av leiarteamet ved oppvekstsenteret og stedfortredar for einingsleiar
  • Har ansvar for vikaradministrasjon ved skulen
  • Har medansvar for å leie det daglege pedagogiske arbeidet
  • Skulen er inne i arbeid med fagfornyinga. Undervisningsinspektør må ha interesse, kompetanse og erfaring med utviklingsarbeid i skulen
  • Har undervisningsplikt på inntil 40 % av stillinga

Kvalifikasjonskrav:

  • Godkjent lærarutdanning med minimum 3 års undervisningspraksis
  • Skuleleiarutdanning eller anna relevant leiarerfaring
  • Søkjarar som ikkje tilfredsstiller krav om leiarutdanning må vere villig til å ta etterutdanning ved eventuell fast tilsetjing
  • God digital kompetanse
  • Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding

Løns- og arbeidsforhold:

Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tarifavtale


For fleire opplysningar : 

Einingsleiar Tore Tangen, mobil 95933931

Korleis søkjer eg? 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga. 


Søknads- og tilsettingsprosessen 

Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.Velkommen som søkjar i Sande kommune!

Postadresse: Rønnebergsplassen 17, 6084 Larsnes - sande.kommune@sande-mr.kommune.no

Id: 556

Stillingsstorleik: 100

Søknadsfrist: 30.04.19

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve eit stillingssøk hos NAV, enten i Sande  eller på søre Sunnmøre.