Stillingsid: 525

Søknadsfrist: 25.01.19

Arbeidsstad f.t.: Sande helseavdeling.

 

Stillingsid: 524

Søknadsfrist: 26.01.19

Stillingsomfang: 100 %

Ledig frå: 01.04.19

Arb.stad f.t : teknisk sektor


 

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve eit stillingssøk hos NAV, enten i Sande  eller på søre Sunnmøre.