Fastelege/ kommunelege i Sande kommune

Id: 526

Søknadsfrist: 26.02.19

Oppgåver: 

  • Sande kommune har ledig vikariat for fastlege/kommunelege i tida 18.03.19 - 18.03.20. Heimel med liste på ca 700 og 40 % kommunal stilling. Kommunen er open for å drøfta alternativ ordning.
  • Deltaking i interkommunal legevaktordning.

Heimelen er ledig frå 18.03.2019


Arbeidsstad:

f.t. Sande helseavdeling, Larsnes

Krav:

  • Autorisasjon som lege.
  • Søknad skal sendast elektronisk
  • Dokumentasjon på utdanning og praksis skal leggjast fram på intervju.
  • Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.

Løns- og arbeidsforhold:


Avtaleinngåing/ tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Korleis søkjer eg? 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga. 

Søknads- og tilsettingsprosessen 

Les meir om søknads-og tilsettingsprosessen her.

Kontakt

Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331