Ferievikarar 2019 - eining pleie og omsorg

Id: 527

Søknadsfrist: 01.03.19

Arbeidsstad f.t:

Eining pleie- og omsorg (heimetenesta og Sandetun) 

Arbeids- og ansvarsområde:

Vi treng sjukepleiarar/ -studentar, vernepleiar/ -studentar, pleiemedarbeidarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar.

Sande kommune treng vikarar frå  v 25 til og med veke 34. Dei som kan jobbe heile tidsrommet vert prioritert. 

 

Kvalifikasjonskrav:

Søkjarar bør ha fylt 18 år og bør ha sertifikat 

Krav om politiattest ved tilsetting 

Det vert stilt krav om god norsk-kunnskap muntleg og skriftleg.

 

For fleire opplysningar : 

Kari-Johanne Skarmyr, einingsleiar pleie og omsorg, tlf 95918965

 

Løns- og arbeidsforhold:

Avtaleinngåing/ tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

 

Korleis søkjer eg? 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga. 


Søknads- og tilsettingsprosessen 

Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.Velkommen som søkjar i Sande kommune!

Postadresse: Rønneberg 17, 6084 Larsnes - sande.kommune@sande-mr.kommune.no