Helsesøster( helsesøster) - 60 % stillling

Stillingsid: 525

Søknadsfrist: 25.01.19

Arbeidsstad f.t.: Sande helseavdeling.

Kvalifikasjonskrav: Autorisert helsesjukepleiar (helsesøster).

Stillinga er eit vikariat for tidsrommet 05.04.19 - 30.03.20.

Kontaktinformasjon: Helse- og omsorgssjef Bård Dalen tlf 48246331, eller leiande helsesøster Katrin Kvalsund Leine, tlf 957800270 

Søknads- og tilsettingsprosessen:

Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.

 

Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.

 

Korleis søkjer eg? 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet

Velkomen som søkjar !

 

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 LARSNES

Kontakt

Bård Dalen
Helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331
Katrin Kvalsund Leine
Leiande Helsesøster
E-post
Telefon 70 02 67 60
Mobil 957 80 270