Kulturskulelærar -messingintrument

Stillingsid: 523

Stillingsstorleik: 20 %, med høve til utviding ved behov

Søknadsfrist: 15.12.18 

Arbeidsstad f.t:

Sande kulturskule - ved Gursken oppvekstsenter 

Arbeids- og ansvarsområde:

Stillinga er ledig frå 01.01.19 , og det er høve til auke i stillingsprosent ved behov. 

Hovudarbeidsområde/-oppgåver for stillinga:

  • Undervisning/ oppfølgjing av korps/ aspirantar 

 

Kvalifikasjonskrav

  • Messinginstrument - kompetanse. Ynskjeleg med musikkfagleg utdanning, men personar med relevant dokumentert realkompetanse vert også vurderte. 
  • Erfaring knytt til undervisning med bruk av "Vurdering for læring " i kulturskulen vert vektlagt. 
  • Den som vert tilsett må leggja fram politiattest før tiltreding.

For fleire opplysningar : 

Julianne Hauge  - tlf  41651207- rektor kulturskulen 

Korleis søkjer eg? 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga. 


Søknads- og tilsettingsprosessen 

Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.Velkommen som søkjar i Sande kommune!

Postadresse: Rønneberg 17, 6084 Larsnes - sande.kommune@sande-mr.kommune.no