PP-rådgjevar

Id: 536

Stillingsstorleik: inntil 80 %.

Søknadsfrist: 20.03.19

Arbeidsstad f.t.: 

PP-kontoret, Sande rådhus, Larsnes 

Stillinga er ledig frå 1. mai, eller så snart som råd ved PP-kontoret for Sande og Vanylven (med eit visst atterhald om organisatoriske endringar).

Arbeids- og ansvarsområde:

 • rettleiing til skular og barnehagar i høve elevar/ born med særlege behov
 • systemarbeid
 • sakkunnig vurdering
 • varierte/utfordrande oppgåver i eit spennande og utviklande miljø
   

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant kompetanse innanfor det spesialpedagogiske feltet
 • erfaring frå barnehage,skule eller PPT 
 • kreativitet og sans for å jobbe i team i eit sterkt kompetansemiljø
 • gode personlege eigenskapar
 • politiattest ved tilsetting 

Løns- og arbeidsforhold:

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

For fleire opplysningar : 

Margunn Rekdal, kontorleiar PPT Sande og Vanylven  - tlf 99 41 95 62, eller Øystein Johansen, oppvekstsjef  tlf 99 29 15 22

Korleis søkjer eg? 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet for den ledige stillinga. 


Søknads- og tilsettingsprosessen 

Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.Velkommen som søkjar i Sande kommune

Postadresse: Rønneberg 17, 6084 Larsnes - sande.kommune@sande-mr.kommune.no