Kommunedirektør

Anders Hammer Vestlandsnytt Frå 9.september 2020 vil Anders Norvald Hammer vere på plass som ny kommunedirektør i Sande. 

Oddbjørn Indregård er konstituert som kommunedirektør fram til denne dagen.

I hans fråver ( ferie og liknande) er det Øystein Johansen som fungerer som kommunedirektør.

Kontakt

Anders Norvald Hammer
kommunedirektør
E-post
Oddbjørn Indregård
plan og utvikling
E-post
Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post