Økonomi- og administrasjonsavdelinga

Kontakt

Elin Rekdal Skogstad
stabssjef
E-post
Mobil 95 22 88 98
Janne Saure Nykrem
fagleiar løn
E-post
Mobil 46 95 22 34
Kjell Ristesund
fagleiar rekneskap
E-post
Telefon 70 02 67 70
Tove Cathrine Kvamme
fagleiar politisk sekretariat og arkiv
E-post
Telefon 70 02 67 03
Mobil 99 53 13 46
Reidun Auflem Vik
konsulent
E-post
Telefon 70 02 67 25
Elin Rokstad
informasjonskonsulent
E-post
Mobil 97 75 44 03