Barnehage og skule

Barnehage og skule

Under finn du styringsdokument for grunnskulen i Sande kommune.

Lista er ikkje fullstendig, og planar vert lagt ut etter kvart. 

Grunnskule- styringsdokument
Tittel Publisert Type
Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sande

21.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sande.pdf
Reglar for fritt skuleval innan Sande kommune gjeldande frå 01.08.2020

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglar for fritt skuleval innan Sande kommune gjeldande frå 01.08.2020.pdf
Forskrift om skulestruktur i Sande kommune gjeldande frå 01.08.2020

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om skulestruktur i Sande kommune gjeldande frå 01.08.2020.pdf
VARSLING TIL SKULEEIGAR etter opplæringslova

10.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VARSLING TIL SKULEEIGAR etter opplæringslova.pdf
Vedtekter for skulefritidsordninga i Sande vedteke 01.02.23

16.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utkast til vedtekter Skulefritidsordning (L)(74552).pdf
Skulerute - ferie og fridagar

05.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skulerute 2023-24, ny utgåve.pdf

Her er også lenker til lover og forskrifter og andre aktuelle område  innanfor barnehage - og skuleområdet: