Organisasjon og tilsette

Organisasjon og tilsette

Her finn du overordna styringsdokument som gjeld organisasjonen Sande kommune. Meir spesifikke styringsdokument for dei tilsette ligg i kvalitetsstyringssystemet Compilo og på intranettet.

Styringsdokument
Tittel Publisert Type
Finansreglement Sande Kommune 21

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Finansreglement Sande Kommune 21.01.14.pdf
Etiske retningsliner

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Etiske retningsliner.pdf
Verdidokument Sande kommune

22.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedteke_VERDIDOKUMENT_04_pdf (1).pdf
 

Dokumentasjonsstrategi for Sande kommune