Påverknad og politikk

Her finn du oversikt over styringsdokument for politisk verksemd i Sande kommune. 

Lista er ikkje fullstending, og nye dokument vert lagt ut etterkvart som dei vert vedtekne. 

Styringsdokument
Tittel Publisert Type
Retningsliner for bruk av iPad

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningsliner for bruk av iPad.pdf
Forskrift om godtgjersle for folkevalde

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om godtgjersle for folkevalde.pdf
Finansreglement for Sande kommune

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Finansreglement for Sande kommune.pdf
Samfunnsplan - framlegg til planprogram 2020

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til planprogram 2020.pdf
Kommunal planstrategi 2020 2023

05.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal planstrategi 2020 2023.pdf
Budsjettdokument 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Vedteken i kommunestyret den 15.12.2020

21.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Budsjettdokumentet 2021 og økonomiplan 2021 - 2024.pdf
Møtekalendar 2021

Møteoversikt alle utval

21.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtekalendar 2021.pdf
Årshjul 2021

21.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årshjul 2021.pdf
Investeringsbudsjett 2021 med prosjektrekneskap for 2019

21.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Investeringsbudsjett 2021 med prosjektrekneskap for 2019.pdf
Politisk reglement for Sande kommune frå mars 2020

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politisk reglement for Sande kommune.pdf
Årsmelding for 2020

17.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ÅRSMELDING 2020 SANDE KOMMUNE.pdf
Årsrekneskap 2020

17.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrekneskap 2020 inkl revisjonsmelding.pdf
Årsrekneskap 2020 - Detaljer

17.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrekneskap 2020 - Detaljer.pdf
Rutine for eigarskapsstyring

15.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rutine for eigarskapsstyring.pdf

 

Kontakt

Tove Cathrine Kvamme
politisk sekretær/konsulent
E-post
Telefon 70 02 67 03
Mobil 995 31 346