Påverknad og politikk

Her finn du oversikt over styringsdokument for politisk verksemd i Sande kommune. 

Lista er ikkje fullstending, og nye dokument vert lagt ut etterkvart som dei vert vedtekne. 

Styringsdokument
Tittel Publisert Type
Retningsliner for bruk av iPad

14.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningsliner for bruk av iPad.pdf
Forskrift om godtgjersle for folkevalde

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om godtgjersle for folkevalde.pdf
Finansreglement for Sande kommune

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Finansreglement for Sande kommune.pdf
Samfunnsplan - framlegg til planprogram 2020

30.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Framlegg til planprogram 2020.pdf
Kommunal planstrategi 2020 2023

05.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal planstrategi 2020 2023.pdf
Politisk reglement for Sande kommune frå mars 2020

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politisk reglement for Sande kommune.pdf
Rutine for eigarskapsstyring

15.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rutine for eigarskapsstyring.pdf
Gebyrregulativ

16.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ.pdf
Møtekalendar 2022

Møteoversikt alle utval

11.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Møtekalendar 2022.pdf
Reglement for elektronisk verktøy for folkevalde

11.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for elektronisk verktøy for folkevalde.pdf
Investeringsbudsjett 2022 - 2025

19.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Investeringar.pdf
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

20.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned skann_tovkva_2022-01-20-07-37-11.pdf
Rekneskap 2021 med revisjonsmelding

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rekneskap 2021 med revisjonsmelding Sande kommune (1).pdf
Årsrapport Sande kommune 2021

29.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport Sande kommune 2021 (2).pdf

 

Kontakt

Tove Cathrine Kvamme
fagleiar politisk sekretariat og arkiv
E-post
Telefon +47 70 02 67 03